Text for Sutekh Hexen & Hissing SPLIT via The Flenser.
    © MMXIX PATRICIA CRAM